learning the source code

Forum for OpenSees users to post questions, comments, etc. on the use of the OpenSees interpreter, OpenSees.exe

Moderators: silvia, selimgunay, Moderators

Post Reply
Blancher
Posts: 1
Joined: Mon Jun 18, 2018 5:55 pm

learning the source code

Post by Blancher » Mon Jun 18, 2018 5:56 pm

Gần 40 bộ sưu tập sản phẩm gốm sứ của Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long 1 Bình Dương https://gomsuhoanggia.com/gom-su-minh-long-1 được trưng bày tại Trung tâm truyền thông quốc tế trong Tuần lễ lãnh đạo kinh tế APEC từ ngày 6-11 tháng 11 tại thành phố biển miền Trung Đà Nẵng.

Các sản phẩm này cũng được giới thiệu cho các đại biểu APEC tại một cuộc triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana từ ngày 7 tháng 11. Các sản phẩm nổi bật nhất trưng bày là bát và đĩa với các mẫu trang trí lấy cảm hứng từ sinh vật biển, hoa sen và các bản vẽ từ trống đồng cổ Việt Nam.
 


Ngoài ra, các lãnh đạo của công ty gốm sứ Minh Long 1 http://gomsu-battrang.over-blog.com/san ... inh-long-1 sẽ tham dự Hội nghị Kinh doanh Việt Nam (VBS), lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ của APEC 2017 vào ngày 7 tháng 11. Hội nghị nhằm thúc đẩy trao đổi kinh doanh, kết nối mạng và xúc tiến thương mại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước trong Tuần lễ lãnh đạo kinh tế APEC.

Thông qua các hoạt động như vậy, Minh Long mong muốn phát huy tinh hoa của sản phẩm gốm Việt Nam cho các đại biểu APEC. Sự tham gia của công ty gốm sứ Minh Long 1 https://bit.ly/2Laa6i7 trong Tuần lễ lãnh đạo kinh tế APEC cũng thể hiện cam kết của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đóng góp cho sự thành công của sự kiện.
Last edited by Blancher on Thu Jul 19, 2018 10:31 pm, edited 1 time in total.

fmk
Site Admin
Posts: 5866
Joined: Fri Jun 11, 2004 2:33 pm
Location: UC Berkeley
Contact:

Re: learning the source code

Post by fmk » Tue Jun 19, 2018 3:17 am

go read my dissertation, ignore chapters on parallel programming

opensees.berkeley.edu/OpenSees/doc/fmkdiss.pdf

Post Reply